Privacy Policy

Cookies policy
1. The shop does not collect any information automatically, except for information contained in cookies.
2. Cookies (so-called "cookies") are computer data, especially text files, which are stored in the End User's Store and are intended for use on the Shop's Web site. Cookies typically include the name of the web site from which they came from, their retention time on the end device, and a unique number.
3. The shop operator files the cookies and accesses them to the Shop End User.
4. Cookies are used to:
-adjusting the content of the Shop website to your preferences and optimizing the use of the website; In particular, these files allow you to recognize the Shopper's device and display a web page tailored to your individual needs;
-Create statistics that help you understand how Shop Users use the web to improve their structure and content.
5. There are two main types of cookies used in the Store: "session cookies" and "persistent cookies". "Session cookies" are temporary files that are stored on your end user's device until you leave the website or turn off the software (web browser). "Permanent" cookies are stored in the user's terminal for the time specified in the cookie parameters or until they are deleted by the User.
6. The following types of cookies are used in the Store:
-"Necessary" cookies that allow you to use the services available within the Store such as authenticating cookies used for services that require authentication within the Store;
-Secure cookies, for example, used for fraud detection within the Store;
-"Performance" cookies to collect information about how to use the Store's web site;
-"Functional" cookies that allow you to "memorize" user-selected settings and personalization of the user interface, such as the selected language or region from which the User originates, the font size, the appearance of the website, etc .;
-"Advertising" cookies, which provide advertisers with more customized content.
7.In many cases, web browser software (web browser) by default allows cookies to be stored on the end user's device. Store users can change cookie settings at any time. These settings may be changed in particular to block automatic cookie handling in your web browser settings or to inform them of each time you place them on your Store User. For detailed information on how cookies are handled and how they are handled, see the software settings (web browser).
8. The Store Operator informs that restrictions on the use of cookies may affect some of the functionality available on the Shop website.
9. Cookies posted on the End User's Appliance and may also be used by partner advertisers and partners.


Polityka COOKIES

 1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Cart

Your shopping cart is empty

Buy your first product